Съобщения на сайта

Сайта стартира

by Димитър Минчев -

Инсталирана е бета версия четири на платформата за електронно обучение Moodle. Очаква се финалната версия да излезе през Април 2022, когато е планирана актуалзация на сайта. Източник: https://docs.moodle.org/dev/Roadmap#Moodle_4.0_in_April_2022
Available courses

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс по проект "Училищен навигатор" програма "Учим заедно: Преодоляване на образователните трудности, причинени  от пандемията" финансиран от Фондация "Америка за България"

Електронен курс в подкрепа на на обучението посредством методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Електронен курс в подкрепа на работата с платформата за електронно обучение.